Strona główna
  WTP Wałcz rozkład jazdy

sylvaticum portal

Temat: Piła - Wałcz
Piła - Wałcz Opracowanie Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła - Wałcz z wykonaniem analizy otoczenia konkurencyjnego przewozów pasażerskich na ww. trasie zostało wykonane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wyniku umowy zawartej w czerwcu 2007 roku. Celem opracowania było określenie potrzeb komunikacyjnych na trasie Piła - Wałcz ze szczególnym określeniem docelowej pozycji kolei pasażerskiej. W ramach prac nad koncepcją wykonano badania kordonowe na trasach wylotowych z Piły i Wałcza, zbadano całkowite potoki w komunikacji pasażerskiej wykonywanej przez PKS Wałcz, Wałeckie Towarzystwo Przewozowe (WTP) oraz PKP Przewozy Regionalne. W celu poznania dostępności komunikacji publicznej wykonano badania dostępności pieszej na obszarze Piły i Wałcza w celu określenia stopnia atrakcyjności punktów obsługi pasażerów. W celu poznania preferencji pasażerów transportu publicznego wykonano pogłębione badania ankietowe. Przeprowadzone prace przy koncepcji można uznać za modelowe dla tego typu opracowań. Dla uzyskania merytorycznych wniosków dokonano analizy podziału zadań transportowych na trasie Piła - Wałcz, rozpoznano w podziale godzinowym wielkości ... wpływające na marginalną rolę transportu kolejowego. Wznowione przewozy kolejowe na linii Piła - Wałcz w kilka miesięcy po rewitalizacji linii mają 3% udział w przewozach i 5% w przewozach transportem publicznym. Badania potwierdziły masowy charakter przewozów na linii Piła - Wałcz i dominujący udział w przewozach komunikacji publicznej, autobusowej. Przewoźnikiem posiadającym obecnie blisko 3⁄4 rynku przewozowego na tej linii jest firma WTP. ... jedyne to niekonkurencyjne ceny biletów jednorazowych, niedostosowanie rozkładu jazdy do głównych grup klientów, minimalny poziom oferty przewozowej (3 pary pociągów wobec ponad 60 par autobusów w dni robocze), słaba dostępność kolei ... transport publiczny nie może zabierać pasażerowi więcej czasu o 1/3 niż transport indywidualny. Komunikacja autobusowa WTP i PKS mimo wielu zalet, ma też jedną poważną wadę - czas jazdy dłuższy o ponad połowę od komunikacji indywidualnej. Wykonane analizy pozwoliły określić warunki brzegowe, które są niezbędne w celu stworzenia zrównoważonego modelu transportu na linii Piła - Wałcz. Mimo oczywistych zalet komunikacji autobusowej - ... na najkrótszy czas przejazdu, możliwość wprowadzenia niższych cen biletów, planowany do użytkowania od grudnia 2007 r. na linii nowoczesny tabor niskopodłogowy, rozszerzenie oferty o przystanek Wałcz Raduń. Podobny postulat w zakresie obsługi koleją miast dawnego województwa pilskiego należy sformułować także w odniesieniu do linii Piła - Chodzież. www.zm.org.pl Piszą tu o uruchomieniu przystanku Wałcz Raduń czy to prawda ?
Źródło: topranking.pl/1569/pila,walcz.php
 Odnośniki
 : sylvaticum portal
 : cykliczne skrzypienie podczas jazdy VW
 : Astra F 100 stopni w czasie jazdy
 : Lider prawo jazdy Siedlce
 : asystent jazdy na podczerwień
 . : : .
Copyright (c) 2008 sylvaticum portal | Designed by Elegant WPT